Världen omkring oss och världen inom oss

DSpace Repository

Världen omkring oss och världen inom oss

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Världen omkring oss och världen inom oss
Author Modéer, Annamaria ; Lundgren, Denisé
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka vilken geografisk omvärldsbild elever har, dvs. vilken inre karta de har av världen, och hur den formas. Vi har använt oss av en metod bestående av en enkät med både allmänna frågor om elevens erfarenheter samt tre kunskapsbaserade uppgifter om kartan. Den första av dessa tre är en öppen uppgift där eleven ombeds rita världskartan på ett blankt papper. Det görs sedan kopplingar mellan elevernas erfarenheter, kunskaper och den mentala kartan. I resultatet såg vi att eleverna har brister i sin geografiska omvärldsbild och kunskaper om var olika platser ligger i Sverige och världen. Tidigare forskning i ämnet visar att många av våra hypoteser och slutsatser kan bekräftas. Till exempel hade eleverna en geocentrisk och etnocentrisk världsbild. Det märktes tydligt att eleverna formade sin geografiska omvärldsbild utifrån tidigare erfarenheter och attityder till olika platser. Eleverna i vår undersökning har en begränsad geografisk omvärldsbild och behöver därför arbeta mer med att utveckla den.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject etnocentrisk världsbild
geografi
geografiundervisning
geografisk omvärldsbild
geocentrisk världsbild
mental karta
sverigekarta
världskarta
Handle http://hdl.handle.net/2043/4504 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics