Current Themes in IMER Research - Number 7

DSpace Repository

Current Themes in IMER Research - Number 7

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Other
Journal
Title Current Themes in IMER Research - Number 7
Editor Fryklund, Björn ; Povrzanovic Frykman, Maja ; Roald, Anne Sofie
Date 2007
Swedish abstract
De tre artiklarna i denna skrift beskriver och analyserar hur mångfaldsfrågan på olika sätt har svårt att vinna utrymme i ledarnas praktik, hur upptäckterna av mångfalden och dess innehåll förminskas eller uteblir i Malmö stads organisation. I den första artikeln beskrivs hur integrationspolitiska handlingsalternativ som utgår från mångfaldstänkande har svårt att hävda sig gentemot handlingsalternativ som avser t.ex. introduktion och arbetsförmedling för invandrare. I den andra artikeln diskuteras en liknande problematik då mångfaldsfrågan identifieras som något som i huvudsak handlar om “att lägga mångfalden tillrätta i samhället” medan mångfald som en intern organisationsfråga skjuts undan. I den tredje artikeln är det kampen mellan kärnverksamheten och mångfaldsperspektivet som står i centrum. I alla tre artiklarna visas att chefer och politisk ledning underskattar nyttan med mångfald för organisationen internt och externt. Artiklarna pekar på att detta är en viktig orsak till mångfaldsledningsidéns bristande genomslag i organisationens praktik.
Publisher Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) and School of International Migration and Ethnic Relations (IMER), Malmö University
Series/Issue Current Themes in IMER Research
Current Themes in IMER Research
ISSN 1652-4616
ISBN 978-91-7104-074-9
Pages 146
Language swe (iso)
Subject integration
organisation
mångfaldsmyter
mångfaldsinnehåll
vita fläckar
integrationspolitik och -program
mångfaldsledning
government
governance
Malmö stad
etnisk mångfald
idéspridning
ledning
chefskap
social kontroll
äldreomsorg
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Ethnicity
Handle http://hdl.handle.net/2043/4514 Permalink to this page
Purchase printed copy
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics