Dagens agenda: Nöjd kund, Fastighetsföretagens syn och arbetssätt för att få nöjda hyresgäster i Malmös bostadsområden.

DSpace Repository

Dagens agenda: Nöjd kund, Fastighetsföretagens syn och arbetssätt för att få nöjda hyresgäster i Malmös bostadsområden.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Dagens agenda: Nöjd kund, Fastighetsföretagens syn och arbetssätt för att få nöjda hyresgäster i Malmös bostadsområden.
Author Gadde, Isabella ; Pettersson, Stina
Date 2007
English abstract
Title: Agenda: Satisfied customer. Problem statement:Today's society require good knowledge, service minded thinking and always a happy smile to try to meet the tenant's needs in order to compete and to last as the leading operator on the real estate market. Theoretical information and personal interviews with real estate companies is the basis for this research report that gives ourselves the replies to how the real-estate owners works in order to create comfort and pleased customers, how they work in order to achieve pleased customers and about the real-estate owners' effort in different neighborhoods in order to achieve pleased customers. The definition of different neighborhoods; is central Malmö and the suburbs Fosie, Hermosdahl, Holma, Lindängen Södervärn and Bellevuegården. Neighborhoods can see differently out on many ways. Approach: Principally we aim on that certain areas that have seriously problems than other so as crime and youth violence. We delimit ourselves and will not concern how these problems influences the real estate entrepreneur’s service degree and document measures. Our aim is to catch a general overall picture about how real-estate owners work with service and how they create comfort and pleased customers in the neighborhoods. Results: Through our investigation, we can establish that real-estate owners in the central Malmö and the suburb have a fundamental concept as regards the view on service. All five real estate companies that we have interviewed have a positive attitude and works objective aimed in order to create comfort and pleased tenants. They strive after to always be available and use themselves of help services in order to meet the tenant´s needs. Conclusions: The difference in the real-estate owners' effort in city and the suburb in Malmö is that the real-estate owner’s has to put more time and resources in order to create comfort and to meet the tenant’s needs. An example of this is to setup arranged meetings in various occasions that will meet the tenant and in order so the real-estate the companies can create good relationships to their customers. It all takes a little more time and requires being followed up from the real-estate companies to ensure themselves about pleased customer. Real-estate companies need to win the tenants confidence in order to create a long relationships and to win new customers for the future. A resource that is used in the city and the suburb are landlords. The landlords exist in order to facilitate the tenant's everyday existence and to deal with problems that can arise. In order to win in competition it requires that all personnel within the real- estate company has rightly attitude and understands the weight of what good service is.
Swedish abstract
Sammanfattning Titel: Dagens agenda: Nöjd kund Fastighetsföretags syn och arbetssätt för att få nöjda hyresgäster i Malmös bostadsområden. Författare: Stina Pettersson & Isabella Gadde Avdelning: Teknik och Samhälle vid Malmö Högskola Handledare: Peter Hansson & Sarah Jaxell Syfte: Syftet med rapporten är att göra en undersökning av hur fastighetsföretag arbetar med service i centrala Malmö samt i Malmös ytterområden som Fosie, Hermodsdahl, Holma, Södervärn och Bellevuegården. Vi vill få fram om fastighetsföretag arbetar med service på olika sätt i olika områden, inre samt yttre områden. Vi vill få reda på hur fastighetsföretag skapar trivsel för deras bostadsgäster i inner- och ytterområden i Malmö. På så sätt försöker vi skapa en helhetsbild av hur man arbetar med service och kundrelationer i inre och yttre bostadsområden i Malmö. De tre frågeställningarna lyder: - Hur arbetar fastighetsföretag för att få nöjdare kunder? - Vilken inställning har fastighetsföretag till att skapa trivsel och nöjda kunder? - Skiljer sig fastighetsföretagens arbetsinsats för att skapa nöjda kunder i olika bostadsområden? Metod: De tre frågeställningarna har undersökts med hjälp av kvalitativ forskningsmetod. Det kvantitativa samt kvalitativa forskningsmaterialet har vi fått fram genom intervjuer med olika fastighetsföretag som är verksamma i centrala och yttre delar av Malmö. Med den induktiva metoden har vi fått fram empiriska observationer som sedan har skapat grunden för vår teoretiska utgångspunkt. Vår teoretiska slutsats samt fastighetsägarnas information är underlaget för denna rapport. Målet med samtliga intervjuer är att få en verklighetsbild av den faktiska teorin. Slutsats: I vår rapport kan man tydligt se att fastighetsföretagarnas syn på service och hur man skapar trivsel i bostadsområdena är extremt viktigt. Fastighetsföretagen försöker att alltid finnas tillgängliga och underlätta boendet för deras hyresgäster för att de ska uppleva en bra och hög standard. Detta är ett grundkoncept som fastighetsföretagen vill förmedla till sina hyresgäster oavsett bostadsområde. Vad som skiljer fastighetsföretagens arbetsinsats åt i inner samt ytterområden är att ytterområdena kräver lite mer tid från fastighetsföretagens sida vad gäller arbetsinsatts för ett tryggare boende och för att skapa en god relation till deras hyresgäster. Det finns externa faktorer som också påverkar hur hyresgästen upplever sitt boende. Detta måste fastighetsföretagen ta hänsyn till för att underlätta boendet för hyresgästen. Så länge fastighetsföretagen ser kundens behov, har viljan att bevara goda kundrelationer, och får med kunden i tjänsteprocessen finns bra möjligheter för det framtida boendet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Nöjd kund
hyresgäster
fastighetsföretag
service management
Handle http://hdl.handle.net/2043/4526 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics