Lärares egen syn på pedagogiskt ledarskap

DSpace Repository

Lärares egen syn på pedagogiskt ledarskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares egen syn på pedagogiskt ledarskap
Author Widerberg, Elsa
Date 2007
Swedish abstract
Studien syftar till att, genom kvalitativa intervjuer, ta reda på hur lärare ser på sin egen roll som ledare, om och hur de skulle vilja förändra sitt ledarskap i det pedagogiska rummet. Studien visar att lärarna anser att ledarskapet inte bara består av ämneskompetens utan även av en mjukare kompetens som kan liknas vid karisma. Flera av lärarna menar att de har ämneskompetens men att de saknar karisma och detta verkar bero på att de främst ser sig själva som pedagoger och inte som ledare. I princip alla lärare i studien är intresserade av att utveckla sin egen kompetens och hitta nya vägar i sin undervisning och flera menar att detta kommer av sig själv med längre erfarenhet. De är inte så beredda på att inkludera eleverna i utvecklingen och utformningen av sin undervisning. Vissa av lärarna menar att eleverna inte är intresserade av att delta i bland annat planering medan andra menar att det helt enkelt inte är praktiskt möjligt att genomföra.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject pedagogiskt
ledarskap
transformativt
elevorientering
Handle http://hdl.handle.net/2043/4529 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics