Monographs and Chapters in Monographs /LS BUS: Recent submissions

 • Bedömning, utvärdering och uppföljning : utmaningar för förskolan
  Vallberg Roth, Ann-Christine Eds: Lindgren, Anne-Li; Pramling, Niklas; Säljö, Roger  
  Book chapter in Förskolan och barns utveckling : Grundbok för förskollärare : Gleerup (2017)
  Book chapter
 • Barndomens historiska framväxt
  Axelsson, Thom; Qvarsebo, Jonas Eds: Riddersporre, Bim; Persson, Sven  
  Book chapter in Utbildningsvetenskap för förskolan [Andra utgåvan] : Natur och Kultur (2017)
  Book chapter
 • Maktens skepnader och effekter : Maktanalys i Foucaults anda
  Axelsson, Thom; Qvarsebo, Jonas  : Studentlitteratur (2017) Book
 • Att dokumentera
  Vallberg Roth, Ann-Christine  
  Book chapter in Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring : Studentlitteratur (2017)
  Book chapter
 • Sammanflätning av kapitel om att undervisa
  Vallberg Roth, Ann-Christine  
  Book chapter in Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring : Studentlitteratur (2017)
  Book chapter

Search


Browse

My Account