Licentiate Theses /LS SKI

DSpace Repository

Licentiate Theses /LS SKI

 

Recent Submissions

 • Historiemedvetande på prov : En analys av elevers svar på uppgifter s... fulltext
  Alvén, Fredrik   Serie: Forskarskolan i Historia och Historiedidaktik;5 (2011) Licentiate thesis
 • Likvärdighet till priset av likformighet? En studie av hur och varför... fulltext
  Gunnemyr, Per  : Malmö högskola Serie: Forskarskolan i historia och historiedidaktik;Nr. 10 (2011) Licentiate thesis
 • Betygssättning i grundskolans svenskämne fulltext
  Sundman Marknäs, Anna   Serie: Malmö Studies in Educational Sciences Licentiate Dissertation Series;2015:39 (2015) Licentiate thesis
 • Att hantera historia med ett öga stängt : Samstämmighet mellan histor... fulltext
  Rosenlund, David  : Lunds universitet Malmö högskola Serie: Publikationer från Forskarskolan i historia och historiedidaktik;2 (2011) Licentiate thesis
 • En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken fulltext
  Skans, Anders  : Malmö högskola, Lärarutbildningen Serie: Malmö Studies in Educational Sciences, Licentiate Dissertation Series;16 (2011) Licentiate thesis

View more