Ger kompetens och samarbete bättre resultat? - en undersökning av tre EU-finansierade arbetsmarknadsprojekt

DSpace Repository

Ger kompetens och samarbete bättre resultat? - en undersökning av tre EU-finansierade arbetsmarknadsprojekt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ger kompetens och samarbete bättre resultat? - en undersökning av tre EU-finansierade arbetsmarknadsprojekt
Author Burge, Josefin ; Tilson, Emma
Date 2007
Swedish abstract
Detta examensarbete är en studie och en jämförelse av tre EU-finansierade arbetsmarknadsprojekt inom Växtkraft Mål 3; MABI Utveckling, DreamTeam och Förnuft & Känsla. Målgruppen för samtliga projekt har varit långtidsarbetslösa med försörjningsstöd. Vi har gjort en kvalitativ intervjuundersökning av de tre projekten, där projektledaren, en anställd och en deltagare har intervjuats. Målet med jämförelsen har varit att kunna se likheter och olikheter inom projektens verksamhet, arbetsmetoder samt personalens kompetens och samarbete. Europeiska social fonden (ESF) finns till för att stärka Lissabonstrategin och fungerar som ett komplement till den nationella arbetsmarknadspolitiken. ESF-Rådet finansierar en del utav projektens totala budget och kräver en processinriktad utvärdering av samtliga projekt. De kräver även att det i projektansökan är avsatt tillräckligt med medel för att kunna driva en sådan utvärdering. Under programperioden 2000 - 2006 har 12 miljarder använts till kompetensutveckling genom Växtkraft Mål 3 i Sverige. Vi kan konstatera efter avslutat arbete att dessa EU-finansierade projekt har skiljt sig åt när det gäller personalens sammansättning, samarbetet, arbetsmetoder, arbetsmiljön och deras utfall. Två av projekten har haft personal av samma kön och ett projekt har bestått av en man och en kvinna. För ett väl fungerande samarbete är det bra med en arbetsgrupp som har olika erfarenheter, kunskaper och ålder då de kan komplettera varandra i arbetet. Projekten har haft tre helt olika inriktningar i sin verksamhet, MABI Utveckling har arbetat med snabb matchning mot arbete eller utbildning. DreamTeam har fokuserat på ungdomars självförtroende och förmåga att arbeta tillsammans i grupp. Förnuft & Känsla har istället haft en tydlig hälsoinriktning. Vikten av att skapa ett förtroende i verksamheten mellan deltagare, personal och näringsliv återkommer i samtliga projekt. En neutral arbetsmiljö ger både deltagare och personalen goda förutsättningar för en lyckad verksamhet. Utfallen i projekten skiftar vilket vi menar påverkats bland annat av projekttiden, målgruppen och om projektägare har kommit från den privata sektorn eller från den offentliga. Enligt ESF-Rådet finns inga tidigare jämförelser gjorda mellan EU-finansierade arbetsmarknadsprojekt med utgångspunkt från arbetsmetoder, kompetens och samarbete.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Kompetens
Arbetsmarknadsprojekt
Handle http://hdl.handle.net/2043/4579 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics