Fynd kan leda till skräddarsydda preparat

DSpace Repository

Fynd kan leda till skräddarsydda preparat

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Fynd kan leda till skräddarsydda preparat
Author Jönsson, Daniel
Date 2007
Swedish abstract
Med anledning av avhandlingen The biological role of the female sex hormone estrogen in the periodontium : studies on human periodontal ligament cells. Framtida hormonersättningspreparat kommer sannolikt att designas efter den enskilda individens behov. Kunskaper om hur dessa preparat påverkar parodontiet kommer därför att få stor betydelse. Studien har lett till grundläggande kunskaper om hur östrogen påverkar celler på proteinnivå.
Link http://www.tandlakartidningen.se/media/49582/jönss... (external link to publication)
Host/Issue Tandläkartidningen;12
ISSN 0039-6982
Pages 4
Page 56-59
Language swe (iso)
Subject Periodontal ligament cells
Estrogen receptor
Medicine
Research Subject Categories::ODONTOLOGY::Periodontology
Research Subject Categories::MEDICINE::Dermatology and venerology,clinical genetics, internal medicine::Internal medicine::Endocrinology
Handle http://hdl.handle.net/2043/4628 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics