Biomedicinska analytikerutbildningens utveckling och etablering i Sverige - från internutbildning på universitetsnivå till universitetsutbildning

DSpace Repository

Biomedicinska analytikerutbildningens utveckling och etablering i Sverige - från internutbildning på universitetsnivå till universitetsutbildning

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Biomedicinska analytikerutbildningens utveckling och etablering i Sverige - från internutbildning på universitetsnivå till universitetsutbildning
Author Persson, Bodil
Date 2007-10-22
Swedish abstract
Biomedicinsk analytiker kan blicka tillbaka på en över hundraårig yrkestradition i Sverige. Yrkesgruppen har haft olika titlar under årens lopp och biomedicinsk analytiker har vuxit fram ur de statliga tjänstbeteckningarna kvinnligt tekniskt biträde, tekniskt biträde, laboratoriebiträde, titlarna laboratris och preparatris och yrkes- och tjänstebeteckningen laboratorieassistent. För 95 år sedan (1912) inrättades den första statliga tjänsten. In på 1940-talet fanns ingen utbildning att tillgå. Den utbildning som gavs var lokalt betingad och utformad enligt de behov laboratoriet hade. Statliga medel utbetalades 1947 till yrkesorganisationerna Svenska preparatrisföreningen (SPF) och Svenska laboratrisföreningen (SLsF) för att de skulle bedriva utbildning i egen regi. För femtio år sedan startade den första utbildningen inom utbildningssystemet och för trettio år sedan blev utbildningen en högskoleutbildning. Åren 1947, 1957 och 1977 är viktiga år i yrkets utbildningshistoria.
Link http://www.ibl-inst.se/upload/Dokument/ArtiklarLab... (external link to publication)
Publisher Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap
Host/Issue Laboratoriet;5
ISSN 0345-697x
Pages 5
Page 16-20
Language swe (iso)
Subject Utbildning
Medicine
Medicine
History
Handle http://hdl.handle.net/2043/4645 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics