Är praon förlegad?

DSpace Repository

Är praon förlegad?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Är praon förlegad?
Author Lind, Annika
Date 2007
English abstract
This work aims to reflect an examine the practical work orientation at a school in south of Sweden, year 2006.It has also been of interest to see what response an early introduction to the learning of different professions looks like.
Swedish abstract
Resultatet av undersökningen och till viss del observationerna är att praon enligt eleverna absolut inte får tas bort. Detta delas till stor del av lärare och studie- och yrkesvägledare samt rektorer, även om sistnämnda kan se andra sätt att organisera praon. Idéer till att göra förändringar runt själva inslaget prao finns det dock ingen brist på hos samtliga grupper. Jag upplever att det i undersökningen delvis framkommer att lärare och studie- och yrkesvägledare är bekymrade över vissa elevers begränsade nätverk då det gäller att hitta en bra praoplats, eller en praoplats över huvudtaget. Systemet kan till viss del ses som orättvis och gynnsamt endast för ett fåtal elever.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject practical work orientation
professions
Handle http://hdl.handle.net/2043/4654 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics