Bullying and fundamental values in the physical school environment

DSpace Repository

Bullying and fundamental values in the physical school environment

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Conference other
Title Bullying and fundamental values in the physical school environment
Author de Jong, Marjanna
Date 2007
English abstract
The teaching of fundamental values is a major task in the Swedish curriculum. On a concrete level, this implies equal value of and equal opportunities for all pupils with regard to education. In this paper I explore the relation between the occurrence of bullying and the physical environment of schools. In earlier research about bullying, the focus is on social climate, interaction between pupils and between pupils and teachers. With very few exceptions, no mention is made of locations where bullying actually occurs. I will present syntactical analysis which describes spatial properties and allows connection to behaviour. In this way, the importance of design properties for bullying can be discussed.
Swedish abstract
Värdegrunden utgör ett väsentligt innehåll i den svenska läroplanen. På en konkret nivå innebär den jämställdhet och samma utbildningsmöjligheter för alla elever. I detta projekt studeras relationen mellan förekomsten av mobbning och bråk och utformningen av den fysiska miljön i skolanläggningar. I tidigare forskning om mobbning är fokus på det sociala klimatet, på interaktionen mellan elever och mellan elever och lärare. Platsen där mobbningen faktiskt har inträffat nämns ytterst sällan och är inte föremål för analys. Jag använder den rumssyntaktiska analysen som ger en beskrivning av rumsliga egenskaper och möjliggör att beteende relateras till dem. På detta vis kan betydelsen av utformningens egenskaper för mobbning diskuteras.
Conference
Citizenship Education in Society (CiCe) (2007 : Malmö, Sweden)
Language eng (iso)
Subject physical environment
bullying
spatial structure
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note Poster presenterades på CiCe konferensen i Malmö 4-5 oktober 2007
Handle http://hdl.handle.net/2043/4660 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics