Dans som pedagogoskt hjälpmedel

DSpace Repository

Dans som pedagogoskt hjälpmedel

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Dans som pedagogoskt hjälpmedel
Author Glans, Emmy
Date 2007
Swedish abstract
Detta examensarbete handlar om dans i skola och förskola. Syftet är att undersöka dansen i några förskolor, skolor och fritidshem, att ta reda på hur attityden ser ut och hur dansen används. Meningen är också att arbetet ska kunna ge tankar och idéer om hur dans kan integreras i den egna undervisningen. Kunskapsbakgrunden belyser dans och rörelse ur olika perspektiv, hur pedagoger kan främja rörelse och hur man kan integrera det med andra ämnesområden. I undersökningen har jag filmat ett dansprojekt, skickat enkäter till 5 pedagoger och 5 föräldrar och 8 barn har blivit intervjuade i grupp. Svaren har jämförts med varandra och mina frågeställningar. Pedagogerna har uppfattningar kring hur de ska få in rörelse i sitt arbete och de arbetar med både fri och planerad rörelse. Barnen uppskattar rörelseaktiviteter som dans och vill gärna ha mer av det.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject dans
rörelse
motion
fritidshem
Handle http://hdl.handle.net/2043/4663 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics