Rock'n'roll och folkbildarnas gränser

DSpace Repository

Rock'n'roll och folkbildarnas gränser

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Conference Paper, other
Title Rock'n'roll och folkbildarnas gränser
Author Lundin, Johan A. ; Nilsson, Fredrik ; Håkansson, Peter
Date 2007
Swedish abstract
I vårt paper intresserar vi oss för den omfattande rockmusikverksamhet som byggdes upp inom studieförbunden under 1980-talet. Vi är intresserade av hur denna skapades och hur kulturella gränser synliggjordes, hotades och överskreds i mötet mellan folkbildare och de ungdomar som spelade rockmusik. Av utrymmesskäl är det här endast folkbildarnas perspektiv som diskuteras. Texten inleds med ett teoretiskt avstamp i Actor Network Theory, varefter vi analyserar hur rockmusikverksamheten utvecklades i studieförbunden på 1980-talet. Därefter följer en diskussion om Konsertbyråutredningen från 1963 som i stora delar legat till grund för folkbildarnas syn på rockmusik. Vi gör sedan två nedslag i material från tidigt 1980-tal. Det första är en studie av Skånes bildningsförbunds musikverksamhet utifrån dess programutbud. Det andra är en studie av vad som skrevs om rockmusik i ABF:s medlemstidning Fönstret. Texten är prövande och tänkt som underlag för en vidare diskussion om hur ett mer omfattande projekt med denna tematik skulle kunna utvecklas.
Language swe (iso)
Subject folkbildning
nätverk
folkmusik
rockmusik
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::Ethnology
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note Rock och Samhälle 2007/Hultsfred. Detta paper kommer att publiceras so... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/4672 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics