Att hitta en lösning på det framtida kompetensbehovet -går det?

DSpace Repository

Att hitta en lösning på det framtida kompetensbehovet -går det?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att hitta en lösning på det framtida kompetensbehovet -går det?
Author Halldén, Ewy ; Salomonsson, Lena
Date 2007
Swedish abstract
Under våra praktikperioder har vi reflekterat över hur utbudet på utbildningar genom olika samordnare ser ut. Ringhals gjorde en förfrågan om någon eller några studenter på studie- och yrkesvägledarprogrammet var intresserade av att göra en kartläggning över hur de hittar sin framtida kompetens och vilka utbildningar de skall lägga sina resurser på. Då dessa frågor är relevanta för vår framtida profession ansåg vi att detta var ett intressant uppdrag, inom vår tidsram var arbetet för stort vilket gjorde att vi fick korta ner arbetet något. Således blev syftet med denna uppsats att utifrån ett ledningsperspektiv jämfört med ett medarbetarperspektiv göra en kartläggning över Ringhals framtida kompetensbehov. Undersökningarna gjordes inom två befattningsområden som för Ringhals anses vara kritiska på grund av bland annat pensionsavgångar. Vi har gjort en kvantitativ undersökning genom enkäter inom två befattningsområden, kontrollrumspersonal och personal inom instrument underhåll. Det ingick 33 respektive 20 respondenter. Dessutom har vi gjort en intervjustudie med en rekryterare och två gruppchefer, en i respektive område. Vi redogör först för hur Ringhals historiskt har växt fram, hur deras rekryteringsstrategi ser ut och till sist redovisar vi och analyserar resultatet av vår studie. I analysen har vi använt oss av bland annat en organisationsteori och en analysmodell om beskriver människotyper och karaktärer. Vi har också använt litteratur och undersökningar som pekar på skillnader mellan under- och överutbildade samt värderingar som ändrat sig över tid, vilket vi anser ha varit intressanta och relevanta för vårt arbete. I stort kan vi konstatera att det inom befattningarna i vår studie ofta rekryteras överutbildad personal. Detta är både ledning och medarbetare överens om. Personalen får också en gedigen internutbildning som gör att de blir attraktiva inom andra områden, både internt och externt, detta tillsammans med framtida pensionsavgångar gör att befattningsområdena är känsliga för personalrörlighet. Utöver detta har Ringhals dessutom att hantera en strikt organisation med stor säkerhetskontroll som ska möta morgondagens arbetskraft med eventuellt andra värderingar. Efter analys och diskussion ger vi förslag på en eventuell framtida kompetensprofil.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kompetens
organisation
kartläggning
byråkrati
Handle http://hdl.handle.net/2043/4675 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics