En undersökning av historieintresset på grundskolans senare år

DSpace Repository

En undersökning av historieintresset på grundskolans senare år

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En undersökning av historieintresset på grundskolans senare år
Author Johansson, Cecilia
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med examensarbetet är att undersöka undervisningen ur ett elevperspektiv och försöka hitta faktorer som, enligt eleverna, skulle bidra till att göra ämnet mer attraktivt. Undersökningen bygger på en kvantiv enkät och kvalitativ intervju. Resultatet visade att det var ungefär lika många elever som var intresserade av historia som inte var det. Det tema som eleverna tyckte var mest intressant var andra världskriget. Det fanns ingen skillnad mellan killar och tjejer utan båda var lika intresserade av kriget. Eleverna vill läsa om ämnen som är nära vår egen tid. De tycker att det är minst intressant att läsa om kungar. Eleverna ville ha mer grupparbete i sin undervisning och mer film då det gav en autentisk upplevelse.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Historieintresse
historieundervisning
Historiedidaktik
Handle http://hdl.handle.net/2043/4680 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics