Kommersiella historiska datorspel

DSpace Repository

Kommersiella historiska datorspel

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kommersiella historiska datorspel
Author Bruze, Johan
Date 2007
Swedish abstract
Statistiska undersökningar visar på att det är vanligt förekommande att barn och ungdomar i hög grad spelar datorspel på sin fritid. Därför fokuserar studien på att undersöka kommersiella historiska datorspels historiebruk och om de kan användas i historieundervisningen på högstadiet. Historiebruken som datorspelen analyseras utifrån är bland annat vetenskapliga, moraliska och kommersiella. Resultatet visar på att kommersiella historiska datorspel kan användas som ett komplement till historieundervisningen då det kan skapa ett intresse och motivation hos eleverna för vidare studier, utifrån teorierna om de olika inlärningsstilarna samt om inre och yttre motivation. Ytterligare ett resultat som framkommit är de som spelar dessa datorspel måste förhålla sig kritiska till datorspelens historiebruk då de främst är framställda i ett kommersiellt syfte.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kommersiella historiska datorspel
historiebruk
historieundervisning
inlärningsstilar
motivation
högstadiet
Handle http://hdl.handle.net/2043/4682 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics