"Hoppe där!" - en studie om barns samspel under inskolningen på förskolan

DSpace Repository

"Hoppe där!" - en studie om barns samspel under inskolningen på förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Hoppe där!" - en studie om barns samspel under inskolningen på förskolan
Author Eriksson, Madeleine ; Nilsson, Ingela
Date 2007
Swedish abstract
Inför starten av en ny förskola väcktes vårt intresse för hur samspelen mellan de yngre barnen gestaltar sig under inskolningen. Vi har tagit utgångspunkt i den tidigare forskningen om de yngre barnens samspel i förskolan. I den teoretiska förankringen valde vi att använda oss av Sterns teorier om barns självutveckling och av Merleau-Pontys tan-kar om kroppens betydelse för vår förståelse av omvärlden. Syftet med under-sökningen var att studera barns samspel under inskolningen. Vår frågeställning är: Vad händer i samspelet mellan de yngsta barnen (1-3 år) under inskolningen på för-skolan? Undersökningen genomfördes i två förskolegrupper med hjälp av videokamera och lö-pande protokoll. Resultaten visar att samspelen ofta börjar med att barnen gör något aktivt med eller utan leksak. Innehållet i samspelen hänger ofta samman med starten och de kommunicerar mycket med sitt kroppsspråk. När samspelen avbryts är det oftast för att barnen går sin väg utan synlig anledning. Utifrån resultaten kom vi fram till att in-skolningsformen, i det här fallet gruppinskolning, påverkar hur barnen samspelar under inskolningen. Vår slutsats är att gruppinskolning inte är att föredra när det gäller att skapa möjligheter för tidiga samspel mellan barnen under inskolningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject barn
förskola
inskolning
samspel
småbarn
Handle http://hdl.handle.net/2043/4740 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics