Framtidens människa? Ett medialt drama om bioteknologi

DSpace Repository

Framtidens människa? Ett medialt drama om bioteknologi

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Framtidens människa? Ett medialt drama om bioteknologi
Author Ideland, Malin
Editor Görman, Ulf ; Andrén, Carl-Gustaf ; Hermerén, Göran
Date 2007
Swedish abstract
Vilken framtida människa kommer modern bioteknik att leda till? Den massmediala kristallkulan bjuder på åtminstone två möjliga scenarion. Å ena sidan presenteras en mardröm, biotekniken, med fosterdiagnostik och kloning i spetsen, kommer att bidra till ett samhälle där människovärdet har urholkats och endast ”perfekta människor” har rätt att leva. Å andra sidan visar kristallkulan en vision om ett samhälle där cancerns gåta är löst, parkinsonpatienter behandlas framgångsrikt och människor är friskare. Hot och hopp, mardrömmar och drömmar karaktäriserar med andra ord massmediernas berättelser om vilken framtida människa bioteknologin kan leda till. Med utgångspunkt i dessa mediala berättelser diskuteras i artikeln hur bilder av bioteknologins möjligheter och hot speglar kulturella föreställningar om naturens godhet, vetenskapens trovärdighet, arv och miljö samt människan som oersättlig.
Publisher Nordic Academic Press
Host/Issue Att forma vår framtid. Bioteknikens möjligheter och problem.
ISBN 978-91-89116-90-0
Pages 13
Page 56-68
Language swe (iso)
Subject bioteknik
Massmedia
stamceller
genteknik
kloning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::Ethnology
Handle http://hdl.handle.net/2043/4965 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics