Spänningskorrosion - modellering av utveckling från ytojämnheter via gropar till sprickor

DSpace Repository

Spänningskorrosion - modellering av utveckling från ytojämnheter via gropar till sprickor

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference other
Title Spänningskorrosion - modellering av utveckling från ytojämnheter via gropar till sprickor
Author Bjerkén, Christina
Date 2007
Swedish abstract
Den kombinerade effekten av mekanisk belastning och en korrosiv miljö kan leda till spänningskorrosion. Vid anodisk spänningskorrosion löses materialet upp och bildar korrosionsprodukter. I vissa fall bildas en ytbeläggning, t ex en oxidfilm, som verkar skyddande och därmed bromsar korrosionsprocessen. Om en dylik film inte skapas, eller om den kontinuerligt bryts ned, kan korrosionsprocessen fortgå. I en plan yta kan gropar bildas, och någon eller några av dessa kan i sin tur utvecklas till en kritisk spricka. I denna studie undersöks utvecklingen av korrosionssprickor med hjälp av en modell där korrosionshastigheten är proportionell mot den elastiska töjningsenergin och kurvaturen i varje punkt på ytan. Det är känt sedan tidigare att kurvaturen påverkar benägenheten för atomer att lossna från eller binda vid en yta, vilket leder till att en obelastad yta planar ut vid t ex etsning. Om ytan däremot är belastad kommer en ytojämnhet med ett specifikt frekvensinnehåll att utvecklas. Vågor med längder kortare än en viss kritisk våglängd kommer att avklinga. På detta sätt leder korrosionen till att gropar bildas i ytan och vissa av dessa fördjupas allt mer tills de blir sprickliknande. Dessa spänningskorrosionssprickor kommer dock att ha en finit radie i spetsen som är given av det lokala spänningstillståndet. Simuleringar är gjorda med en adaptiv metod. För varje tidsinkrement beräknas töjningarna i ytan i en finita element-analys, därefter bestäms ytevolutionen och sedan genereras ett nytt elementnät för den uppdaterade geometrin. Resultat från simuleringarna visar utvecklingen från en plan yta, med en initiell pertubation, via gropbildning till sprickor.
Conference
Svenska mekanikdagarna (2007 : Luleå, Sweden)
Link http://epubl.ltu.se/1402-1528/2007/10/LTU-FR-0710-... (external link to publication)
Host/Issue Abstracts Svenska mekanikdagarna, Luleå, Sweden
Series/Issue LTU Research Reports;10
ISSN 1402-1528
Language swe (iso)
Subject Stress corrosion
Surface evolution
Finite element modelling
Cracks
Technology
Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Engineering mechanics::Solid mechanics
Note Svenska mekanikdagarna, Luleå, Sweden, June 2007.
Handle http://hdl.handle.net/2043/5051 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics