Spänningskorrosion - modellering av utveckling från ytojämnheter via gropar till sprickor

DSpace Repository

Spänningskorrosion - modellering av utveckling från ytojämnheter via gropar till sprickor

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Bjerkén, Christina
dc.date.accessioned 2008-01-08T08:08:59Z
dc.date.available 2008-01-08T08:08:59Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.issn 1402-1528
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/5051
dc.description Den kombinerade effekten av mekanisk belastning och en korrosiv miljö kan leda till spänningskorrosion. Vid anodisk spänningskorrosion löses materialet upp och bildar korrosionsprodukter. I vissa fall bildas en ytbeläggning, t ex en oxidfilm, som verkar skyddande och därmed bromsar korrosionsprocessen. Om en dylik film inte skapas, eller om den kontinuerligt bryts ned, kan korrosionsprocessen fortgå. I en plan yta kan gropar bildas, och någon eller några av dessa kan i sin tur utvecklas till en kritisk spricka. I denna studie undersöks utvecklingen av korrosionssprickor med hjälp av en modell där korrosionshastigheten är proportionell mot den elastiska töjningsenergin och kurvaturen i varje punkt på ytan. Det är känt sedan tidigare att kurvaturen påverkar benägenheten för atomer att lossna från eller binda vid en yta, vilket leder till att en obelastad yta planar ut vid t ex etsning. Om ytan däremot är belastad kommer en ytojämnhet med ett specifikt frekvensinnehåll att utvecklas. Vågor med längder kortare än en viss kritisk våglängd kommer att avklinga. På detta sätt leder korrosionen till att gropar bildas i ytan och vissa av dessa fördjupas allt mer tills de blir sprickliknande. Dessa spänningskorrosionssprickor kommer dock att ha en finit radie i spetsen som är given av det lokala spänningstillståndet. Simuleringar är gjorda med en adaptiv metod. För varje tidsinkrement beräknas töjningarna i ytan i en finita element-analys, därefter bestäms ytevolutionen och sedan genereras ett nytt elementnät för den uppdaterade geometrin. Resultat från simuleringarna visar utvecklingen från en plan yta, med en initiell pertubation, via gropbildning till sprickor. en
dc.language.iso swe en
dc.relation.ispartofseries LTU Research Reports;10
dc.subject Stress corrosion en
dc.subject Surface evolution en
dc.subject Finite element modelling en
dc.subject Cracks en
dc.subject.classification Technology en
dc.title Spänningskorrosion - modellering av utveckling från ytojämnheter via gropar till sprickor en
dc.type Conference other
dc.identifier.paperprint 0 en
dc.contributor.department Malmö University. School of Technology en
dc.description.other Svenska mekanikdagarna, Luleå, Sweden, June 2007.
dc.subject.srsc Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Engineering mechanics::Solid mechanics en
dc.identifier.url http://epubl.ltu.se/1402-1528/2007/10/LTU-FR-0710-SE.pdf
dc.relation.ispartofpublication Abstracts Svenska mekanikdagarna, Luleå, Sweden
dcterms.description.conferenceName Svenska mekanikdagarna
dcterms.description.conferencePlace Luleå, Sweden
dcterms.description.conferenceYear 2007
 Find Full text Files for download

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics