Populärmusik i religionskunskapsundervisningen - ett sätt att möta eleverna på deras egna villkor

DSpace Repository

Populärmusik i religionskunskapsundervisningen - ett sätt att möta eleverna på deras egna villkor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Populärmusik i religionskunskapsundervisningen - ett sätt att möta eleverna på deras egna villkor
Author Arnebert, Andreas
Date 2008
Swedish abstract
Alla människor har på något sätt en relation till musik. Musikens språk är universellt. I ungdomars livsvärld är musiken en viktig faktor i sökandet efter den egna identiteten. Musik skapar gemenskap, hjälper en i svåra situationer och bidrar med glädje och hopp. Dessa musikens funktioner korrelerar också med de funktioner religionen har. I ett allt mer sekulariserat samhälle behövs större redskap för att förklara och diskutera fenomen som religiositet. Kan då musiken förklara detta? Uppsatsen ämnar undersöka dels vilka möjligheter det finns till att använda populärmusik i undervisningen och dels hur ungdomsgrupper ser på religion, religionsämnet och undervisningen i stort. Undersökningen har genomförts med fokusgrupper. Det har visat sig att informanterna i undersökningen förespråkar en stor variation i undervisningen. Informanterna finner sällan en koppling mellan undervisningen och egna intressen, engagemang eller referensramar. Att som lärare då möta eleverna på deras villkor kan skapa ett större engagemang. Frågan är om det kan generera en mer stimulerande undervisning?
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject religion
undervisning
populärmusik
ungdomskultur
gymnasieskolan
religionskunskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/5066 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics