Upplever lärare att de har tillräcklig ledarkompetens för att bedriva god undervisning?

DSpace Repository

Upplever lärare att de har tillräcklig ledarkompetens för att bedriva god undervisning?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Upplever lärare att de har tillräcklig ledarkompetens för att bedriva god undervisning?
Author Marianne, Blondin
Date 2007
Swedish abstract
I massmedia kan man ofta läsa att klasserna i skolan är stökiga och att eleverna med anledning av detta får för lite kunskap. En av anledningarna till att klasserna är stökiga skulle kunna vara att lärarna har för lite kunskap om ledarskap och lider brist på ledarkompetens. Syftet med min uppsats var att ta reda på hur lärare upplever sin egen ledarkompetens och om det verkar finnas behov av att lärarna får mer utbildning i ledarskap. För att ta reda på detta har jag intervjuat fyra högstadielärare med olika teoretiska ämnesinriktningar i frågor som handlar om deras ledarskap och ledarkompetens. Resultaten från intervjuerna visade att lärarna ansåg sig kunna hålla god ordning i klassen, de upplevde sig själva som bra ledare och såg det som viktigt att utveckla sig själva. De kände dock inget behov av att gå någon mer omfattande utbildning i ledarskap för att bedriva bättre undervisning. De ansåg inte att lärarhögskolan gett dem några särskilda riktlinjer för vad ett bra ledarskap innebär och de menade att erfarenhet gett dem den ledarkompetens de idag besitter. Som huvudsaklig teoretisk referent har jag använt mig av Christer Stensmos (1997) forskning och teorier.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject ledarskap
ledarkompetens
Handle http://hdl.handle.net/2043/5136 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics