Experiment och simulering av materialupplösningsspricka

DSpace Repository

Experiment och simulering av materialupplösningsspricka

Details

Files for download
Icon
Presentation
Overview of item record
Publication Conference Meeting abstract
Title Experiment och simulering av materialupplösningsspricka
Author Hejman, Ulf ; Ståhle, Per ; Bjerkén, Christina
Date 2007
Swedish abstract
Sprickväg och sprickgrening studeras under brottmekaniska experiment i polykarbonat. Detta material är spänningsoptiskt och fotoelastiska analyser utförs. Sprickväg och sprickgrening beräknas också med hjälp av en adaptiv finit element-metod. Spricktillväxten är ett resultat av spänningsunderstödd, kemiskt eller biologiskt aktiverad, materialupplösning, som helt bestämmer provkroppens geometri inklusive sprickans form och längd. På så sätt är de processer som leder till sprickpropagering inkluderade i en allmän materialupplösningsprocess. Som en konsekvens av detta behövs varken brottkriterium eller sprickvägshypotes. Den fotoelastiska undersökningen jämförs med de numeriska resultaten. Avsaknaden av brottkriterium gör att sprickpropageringsprocessen saknar längdskala. Därmed följer att sprickans bredd skalar med kvadraten på den pålagda lasten medan spricktillväxthastigheten blir oberoende av pålagd last. Förhållandet gör vidare att sprickan förgrenas och att alla grenar fortsätter att växa utan att förlora fart.
Conference
Svenska mekanikdagarna (2007 : Luleå, Sweden)
Link http://epubl.ltu.se/1402-1528/2007/10/LTU-FR-0710-... (external link to publication)
Publisher Luleå tekniska universitet
Host/Issue Abstracts Svenska mekanikdagarna, Luleå, Sweden
Series/Issue LTU Research Reports;10
ISSN 1402-1528
Language swe (iso)
Subject stress corrosion
crack branching
poly carbonate
Technology
Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Engineering mechanics::Solid mechanics
Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Materials science::Other materials science
Handle http://hdl.handle.net/2043/5145 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics