Man måste känna att man duger; en studie om hur barn med dyslexi kan uppleva sitt funktionshinder

DSpace Repository

Man måste känna att man duger; en studie om hur barn med dyslexi kan uppleva sitt funktionshinder

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Man måste känna att man duger; en studie om hur barn med dyslexi kan uppleva sitt funktionshinder
Author Kvist Blomgren, Jayne
Date 2008
English abstract
Huvudsyftet med denna studie var att få insikt i hur ungdomar med diagnostiserad dyslexi kan uppfatta sitt funktionshinder, hur upplevde de rätten till stöd från skolan och lärare? Ett andra syfte var att ta reda på vad de anser om lärarnas roll i barns/ungdomars självbildsutveckling. Kvalitativa intervjuer med fyra ungdomar, alla med diagnostiserad dyslexi, är gjorda. Ungdomarna är två pojkar på högstadiet och två flickor som kommit längre i skolåldern, de går på gymnasiet och Kom Vux. Slutsatsen blev att lärarnas bemötande är viktig för att ungdomarna skulle utveckla en god självbild och för att lärande skulle ske. Det framkom också tydligt att föräldrarna och deras stöd är viktigt. Ungdomarna menade att deras föräldrar har varit tvungna att kämpa både för att de skulle få en diagnos men också för att skolan skulle sätta in rätt stödåtgärder. Speciellt hyllade ungdomarna sina mammor och deras envishet och starka tro på sina ”barn”. Min andra slutsats blev därför att föräldrar och speciellt mammor är viktiga för ungdomarnas studier och självbild.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject diagnoser
dyslexi
läs- och skrivsvårigheter
rätt till stöd i skolan
självbild
Handle http://hdl.handle.net/2043/5156 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics