Ideal kontra verklighet : kvinnliga tandläkares yrkesliv har kartlagts

DSpace Repository

Ideal kontra verklighet : kvinnliga tandläkares yrkesliv har kartlagts

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Ideal kontra verklighet : kvinnliga tandläkares yrkesliv har kartlagts
Author Hjalmers, Karin
Date 2007
Swedish abstract
Kvinnliga obefordrade allmäntandläkare i folktandvården utgör cirka en fjärdedel av alla yrkesverksamma tandläkare i Sverige. Enligt tidigare rapporter har gruppen en besvärlig arbetssituation. Fokus för denna avhandling var att studera deras psykosociala arbetssituation. Avhandlingen utgår från teorier om människovårdande organisationer (Human service organizations) men innehåller också element om krav/kontroll, effort/reward samt teorier om det goda arbetet. Syftet med avhandlingen var att undersöka hur obefordrade kvinnliga allmäntandläkare uppfattar ett "gott arbete", det vill säga ett hälsosamt och socialt ansvarstagande arbete - ett arbete som är bra för både tandläkare och patienter, samt att identifiera positiva aspekter på tandläkaryrket som kan bidra till att tandläkare mår bra och som gör att de vill och kan stanna i arbetet ett helt yrkesliv.
Host/Issue Tandläkartidningen;6
ISSN 0039-6982
Pages 3
Page 50-52
Language swe (iso)
Subject Medicine
Research Subject Categories::ODONTOLOGY
Handle http://hdl.handle.net/2043/5171 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics