Kunskap för livet? Livskunskap kamratkulturer och skolans uppdrag

DSpace Repository

Kunskap för livet? Livskunskap kamratkulturer och skolans uppdrag

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Conference other
Title Kunskap för livet? Livskunskap kamratkulturer och skolans uppdrag
Author Löf, Camilla
Date 2007-10-04
English abstract
Life Competence Education (Sw. Livskunskap) has developed as a new school subject in the Swedish compulsory school, aiming to prevent a variety of societal problems, such as drugs, teen pregnancy, sexual transmitted infections and different forms of abuse. In this thesis ethnographic methods are used to explore discourses on Life Competence Education from different perspectives: • a political/societal perspective on education • interpretations of Life Competence Education within the local school practices • through the everyday life of children’s peer groups • within the classroom situation The aim of the study is to analyze how childhood, gender and sexuality interact and relate to other social categories (such as ethnicity, class etc) within Life Competence Education. A central theme is how children handle confl icts of loyalty when encountering norms and values from different practices (peers, family and school).
Swedish abstract
Livskunskap har under det senaste årtiondet vuxit fram i svenska skolor som en lösning på en rad samhälleliga problem: drogmissbruk, tonårsgraviditeter, sexuellt överförbara infektioner och olika former av övergrepp. I den här studien används etnografi ska metoder för att utforska diskurser om Livskunskap undersöks utifrån fl era olika perspektiv: 1. Ett politiskt/samhälleligt perspektiv på utbildning 2. Tolkningar av ämnet livskunskap i lokala skolpraktiker 3. Genom kamratgruppers vardagsliv 4. Ämnet livskunskap i praktiken Syftet med denna studie är att analysera hur barndom, genus och sexualitet samverkar och relaterar till andra sociala kategorier (så som etnicitet och klass) inom ämnet Livskunskap. Ett centralt tema är hur barn hanterar lojalitetskonflikter när normer och värderingar från olika praktiker (kamratgrupp, skola, familj) ställs emot varandra.
Language eng (iso)
Subject skola
livskunskap
barndom
kamratkultur
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Note Poster to CiCe Nordic 2007, Citizenship Education in Society - A chall... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/5183 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics