Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen

DSpace Repository

Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen
Author Persson, Magnus
Date 2007
Swedish abstract
I ljuset av mediernas ökade inflytande och en tilltagande kulturell mångfald får frågan om varför man skall läsa skönlitteratur förnyad aktualitet. I denna bok förs en kritisk diskussion om hur man förhåller sig till denna fråga på några av de viktigaste arenorna för litteraturundervisning inom utbildningssystemet: skolans svenskämne, den akademiska disciplinen litteraturvetenskap samt svensklärarutbildningen.
Publisher Studentlitteratur
ISBN 978-91-44-04844-4
Language swe (iso)
Subject teaching of literature
post-modernity
Humanities/Social Sciences
Literary studies
Handle http://hdl.handle.net/2043/5188 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics