"De hängde anarkisterna"

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title "De hängde anarkisterna"
Author Nilsson, Magnus
Editor Sjöberg, Birthe ; Jonsson, Bibi
Date 2007
Swedish abstract
Kapitlet innehåller två analyser av dikten "De hängde anarkisterna" (1887). Dikten analyseras mot bakgrund av det offentlighetssammanhang i vilket den skapades, nämligen den tidiga arbetarrörelsens kulturella offentlighet. Dessutom analyseras diktens självreflexiva drag mot bakgrund av textens hemhörighet i den arbetarlitterära traditionen.
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue Att granska och diskutera. Lyrikanalyser
ISBN 978-91-44-04668-6
Pages 17
Page 105-121
Language swe (iso)
Subject arbetarlitteratur
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Aesthetic subjects::Literature
Handle http://hdl.handle.net/2043/5206 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics