När fälten korsas - om Handslagsprojekt på skoltid

DSpace Repository

När fälten korsas - om Handslagsprojekt på skoltid

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title När fälten korsas - om Handslagsprojekt på skoltid
Author Peterson, Tomas
Date 2007
English abstract
Ungefär en tredjedel av alla Handslagsprojekt har formen av ett samarbete mellan idrottsföreningaroch skolor. Stora förhoppningar har ställts på dessa projekt, av regeringen som finansierade Handslaget och av Riksidrottsförbundet, vars medlemsföreningar genomförde verksamheten. Projekten skulle öka möjligheterna för att aktivera barn och ungdomar som inte redan är fysiskt aktiva och skapa intresse för en fortsatt aktivitet utanför skolan. I min utvärdering menar jag att statsmakterna istället borde satsa sina resurser på att stärka idrottsämnet i skolan.
Link http://www.svenskidrottsforskning.se/Documents/CIF... (external link to publication)
Publisher Centrum för Idrottsforskning
Host/Issue Svensk Idrottsforskning;2007, nr. 3-4
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Sociology
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Sports
Handle http://hdl.handle.net/2043/5273 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics