Oprindeligt var det nogle sure lebber, der hadede mænd

DSpace Repository

Oprindeligt var det nogle sure lebber, der hadede mænd

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Oprindeligt var det nogle sure lebber, der hadede mænd
Author Andreassen, Rikke
Date 2007-12
English abstract
The article shows the discrepancy between Danes’ collective memories about the women’s movement and the historical situation for the women’s movement and feminism in Denmark. The collective memories are analyzed via 40 qualitative interviews.
Swedish abstract
Denne artikel viser, at der er diskrepans mellem danskeres kollektive erindringer om feministisk bevægelser og historiske forhold om kvindebevægelser og feminismen i Danmark. I det følgende vil kollektive erindringer om feminisme og kvindebevægelser blive belyst ud fra 40 interviews med tilfældigt udvalgte danskere, der er repræsentative for den danske befolkning i alder, køn, etnicitet, sociale miljøer og seksuel orientering. De erindringer og fremstillinger af feminisme, som udtrykkes, vil blive belyst i forhold til historiske udviklinger fra 1960’erne til i dag. Interviewene illustrerer tydeligt, at der ikke er én kollektiv erindring om kvindebevægelser, ligesom der ikke er ét bestemt sæt associationer, der forbindes med feminisme. Men der er en række fællestræk i interviewene, og specielt en række fællestræk i de karaktertræk, der forbindes med feminisme, kvindebevægelse og feminister.
Publisher Inst. for Statskundskab, Københavns Universitet
Host/Issue TIdsskriftet Politik;10, 2007
Volume 2
ISSN 1604-0058
Language dan (iso)
Subject feminism
memory
women's movement
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/5357 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics