Utvärdering av kommunala sysselsättningsformer för psykiskt funktionshindrade. Preliminära resultat från ett projekt i fyra etapper

DSpace Repository

Utvärdering av kommunala sysselsättningsformer för psykiskt funktionshindrade. Preliminära resultat från ett projekt i fyra etapper

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference Paper, peer reviewed
Title Utvärdering av kommunala sysselsättningsformer för psykiskt funktionshindrade. Preliminära resultat från ett projekt i fyra etapper
Author Eklund, Mona ; Strömberg, Elisabeth ; Leufstadius, Christel ; Tjörnstrand, Carina
Date 2007
Swedish abstract
Meningsfull daglig verksamhet var ett viktigt mål i 90-talet psykiatriutredning, men nyliga uppföljningar har visat att det är långt kvar till detta mål. Det finns således anledning att både utvärdera existerande dagverksamheter och försöka förbättra dem. Under etapp 1 av ett sådant projekt jämförs personer som går i träffpunktsliknande dagverksamheter med dem som går i mer arbetsinriktade, angående tillfredsställelse, motivation, sociala kontakter, välbefinnande mm. De som går i dagverksamheter jämförs på liknande variabler med personer som inte har någon regelbunden daglig verksamhet alls. Preliminära resultat från denna etapp presenteras. Etapp 2 innebär kvalitativa studier för att utröna vilka meningsfulla upplevelser som genereras dels från arbete, dels från andra dagliga aktiviteter. Resultat från sådana studier rapporteras i andra presentationer (Christel Leufstadius samt Elisabeth Strömberg). På basis av analyser från etapperna 1 och 2 planeras en intervention, som innebär att berika dagverksamheter med de ”viktiga egenskaper” som identifierats i de första etapperna. Etapp 3 är utveckling av ett instrument för att reflektera en verksamhets "viktiga egenskaper". Interventionsprojektet (etapp 4) bedrivs i tre regioner: Malmö-Lund, Örebro och Umeå med omgivande landsbygd. Dagverksamheter randomiseras till intervention respektive fortsatt verksamhet som vanligt. Enheterna jämförs vid baseline och efter en tids implementering avseende besökarnas upplevelser av ”viktiga egenskaper”, tillfredsställelse, motivation, sociala kontakter mm.
Conference
Centrum för Evidesbaserade Psykosociala Insatser för personer med psykiskt funktionshinder (CEPI) (2007 : Malmö, Sweden)
Language swe (iso)
Subject daily activities
community psychiatry
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Research Subject Categories::MEDICINE::Psychiatry
Handle http://hdl.handle.net/2043/5409 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics