Demokratins akilleshäl

DSpace Repository

Demokratins akilleshäl

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, other
Title Demokratins akilleshäl
Author Fryklund, Björn ; Kiiskinen, Jenny ; Saveljeff, Sigrid
Date 2006
Swedish abstract
Högerextremistiska partier har fått en allt starkare ställning såväl i Europa som i Sverige. Det moraliska dilemmat är hur partierna ska bemötas i en aktiv och offentlig debatt utan att budskapet i deras ideologi och retorik legitimeras. I Europa rycker de högerpopulistiska partierna fram i land efter land, och nu senast i Sverige i samband med Sverigedemokraternas valframgångar. Vi måste nu ta oss an den stora utmaningen att hantera dessa partiers närvaro. Att försöka negligera dessa partier genom att betrakta dem som övergående fenomen eller som alltför avlägsna är inget hållbart alternativ. Högerpopulistiska partier är idag så etablerade på den europeiska politiska arenan att en fortsatt demokratisk och civilisatorisk samhällsutveckling i Sverige kräver en omedelbar diskussion om hur dessa partier bäst ska bemötas. Under de senaste decennierna har partier som kan betecknas som högerpopulistiska blivit allt mer framträdande runt om i Europa. Exempel på detta är FRONT NATIONAL i Frankrike, DANSK FOLKEPARTI i Danmark, VLAAMS BELANG i Belgien, LEGA NORD i Italien och FREMSKRITTSPARTIET i Norge. Det är partier som på olika sätt använder sig av en retorik färgad av etnisk-nationell välfärdschauvinism och kritik mot den representativa demokratin för att föra fram sin politik till den breda allmänheten. Dessutom använder de sig av ett språkbruk som är starkt färgat av främlingsmisstro och som i vissa fall övergår i främlingsfientlighet och direkt rasism. Tittar vi på den svenska kontexten, finner vi ett parti vid namn Sverigedemokraterna, som gått framåt starkt i samband med årets val. Visserligen har partiet fortfarande inte nått nationell representation men Sverigedemokraterna har ett betydande väljarstöd i många av de svenska kommunerna. Mycket talar med andra ord för att Sverigedemokraterna har kommit för att stanna. Det är med denna utveckling i minnet som det är viktigt att förhålla sig till den europeiska utvecklingen. Sverige befinner sig redan idag mitt i ett europeiskt sammanhang – ett sammanhang där högerpopulistiska partier vunnit stora framgångar under de senaste decennierna och blivit mer framträdande och inflytelserika. Den högerpopulistiska partifamiljens existens går således inte längre att hantera som ett övergående fenomen, utan det förefaller som om partier av detta slag kommer att vara betydande inslag på den europeiska politiska scenen under lång tid framöver. Den stora utmaningen för det svenska samhället ligger därmed i att hantera dessa partiers närvaro - oavsett om de agerar inom en svensk nationell kontext eller inte. Det är därför av vikt att en diskussion förs kring hur högerpopulistiska partier och deras åsikter kan bemötas inom ramen för det politiska systemet.
Publisher Stiftelsen Invandrare & Minoriteter med stöd av Statens kulturråd, FAS, och Mångkulturellt centrum
Host/Issue Invandrare och minoriteter;6
ISSN 1404-6857
Pages 4
Page 5-8
Language swe (iso)
Subject högerpopulism och demokratins dilemma
Sverigedemokraterna och främlingsmisstro
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/5420 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics