Några utgångspunkter för ett kollektivt kunskapsprojekt

DSpace Repository

Några utgångspunkter för ett kollektivt kunskapsprojekt

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Några utgångspunkter för ett kollektivt kunskapsprojekt
Author Gislén, Ylva
Editor Lind, Torbjörn
Date 2008-01-15
Swedish abstract
I texten diskuteras det utåtriktade, argumenterande och praktiskt orienterade kunskapsidealet som en tänkbar inspiration för det kollektiva kunskapsprojekt som den konstnärliga och praktikbaserade forskningen utgör. Detta görs mot bakgrund av några av den akademiska forskningens mer problematiska historiska maktanspråk över det kroppsliga, det kvinnliga och det icke-västerländska. Dessa maktanspråk har, bland annat, dolts i antaganden om en möjlig absolut objektivitet och frihet från osäkerhet och värdekonflikter. Denna kunskapssyn ställs också mot Donald Schöns teorier och exempel kring en reflekterande praxis. Den diskuteras också i relation till feministisk vetenskapskritik och -teori. Ur detta dras några tänkbara produktiva utgångspunkter och begrepp för det vi kallar konstnärlig forskning, som också utgör angelägenheter för andra forskningsfält och delar av verkligheten: en reflekterande och kritisk praxis, situerad kunskap, kunskapsobjekt och gestaltningar som självständiga aktörer i en konversation och kunskapsprocess, letandet efter de estetiska, etiska och politiska grundantaganden som artikuleras i gestaltande verksamhet och som faktiskt kan utgöra viktiga gemensamma verktyg och kunskapsbidrag. Samt att den kanske främsta fördelen med forskning som kunskapande verksamhet är att den är just kollektiv. Slutligen formuleras den kanske viktigaste och angelägnaste utgångspunkten: nämligen att man faktiskt bör kräva att konstnärlig forskning har en verklig vilja att angå.
Host/Issue Konstnärlig forskning under lupp
Årsbok KFoU 2007;1652-8395
ISBN 9789173071093
Language swe (iso)
Subject artistic research
practice based research
feminist epistemology
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/5435 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics