Sverige i världen

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Sverige i världen
Author Brommesson, Douglas ; Ekengren, Ann-Marie
Editor Brommesson, Douglas ; Ekengren, Ann-Marie
Date 2007
Swedish abstract
Gränsen mellan utrikes- och inrikespolitik suddas ut allt mer. Terrorism, miljöhot och svält är utmaningar som inte stannar vid statsgränser. För att möta dessa globala utmaningar behövs internationellt samarbete i olika former och sammanhang. I Sverige i världen studeras svensk utrikespolitik i ljuset av denna allt mer internationaliserade och globaliserade situation. Författarna visar att klassiska teorier om internationell politik inte ensamma kan förklara staters utrikespolitik. Utrikespolitiskt beslutsfattande och alla de olika faktorer som påverkar detta måste också beaktas, något som ges större utrymme inom utrikespolitisk analys, det forskningsfält som är bokens utgångspunkt. I Sverige i världen beskrivs svensk utrikespolitik med fokus på 2000-talet, samtidigt som läsaren får den historiska bakgrunden. Faktorer som påverkar utrikespolitiken identifieras och här beskrivs även de internationella arenor där Sverige agerar. Bland bokens olika teman ryms utrikespolitiska idéer, normer och identiteter, ickestatliga aktörer, internationell ekonomi, opinionens betydelse, säkerhetspolitik, miljöpolitik och utvecklingsbistånd. Dessutom diskuteras Sveriges agerande inom organisationer som FN och EU.
Publisher Gleerups
ISBN 9789140651051
Language swe (iso)
Subject Sweden
Foreign policy analysis
Humanities/Social Sciences
Political Science
Handle http://hdl.handle.net/2043/5467 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics