kriminella karriärmönster hos kvinnor

DSpace Repository

kriminella karriärmönster hos kvinnor

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title kriminella karriärmönster hos kvinnor
Author Torstensson Levander, Marie ; Levander, Sten
Date 2007
Swedish abstract
Att män begår betydligt fler brott än kvinnor och också utvecklar mer varaktiga brottskarriärer är sedan länge känt, men vad ligger bakom dessa skillnader mellan könen? Ser orsaksmekanismerna bakom kvinnors brott annorlunda ut än för männen
Link http://www.vr.se/huvudmeny/tvarsnittnr22007/essakv... (external link to publication)
Publisher vetenskapsrådet
Host/Issue Tvärsnitt;2
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/5469 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics