Orsaker till att elever på gymnasiet gör omval

DSpace Repository

Orsaker till att elever på gymnasiet gör omval

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Orsaker till att elever på gymnasiet gör omval
Author Karlsson, Jannica
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med föreliggande examensarbete har varit att undersöka vilka orsakerna är till att elever på ett gymnasium i Halmstads kommun väljer att göra ett program omval till Fordonsprogrammet. Uppsatsen bygger på åtta kvalitativa intervjuer med elever samt en intervju med en studie- och yrkesvägledare.Ett antal orsaker till omval har framkommit i undersökningens resultat. Eleverna saknade intresse för det program de kom in på eller var osäkra. Även skoltrötthet och bristfällig information angavs som skäl.Tydligen är det också så att eleverna har en för vag bild utav hur gymnasieskolan är uppbyggd. Flera av eleverna uttrycker att det är först när man börjat på gymnasieskolan som man förstår innebörden av hur mycket teori som finns och hur de praktiska ämnena är upplagda. Även om dessa elever hade varit mer mottagliga för information och givits mer utrymme att diskutera sitt val kanske andra möjligheter hade uppenbarat sig.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject gymnasieval
omval och elever
Handle http://hdl.handle.net/2043/5512 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics