Identitet i skolan

Details

Files for download
Icon
UPPSATS
Icon
GESTALTNING
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Identitet i skolan
Author Larsson, Mikael ; Sköld, Linus
Date 2008
Swedish abstract
I detta arbete undersöks identitetsskapande i en lärarledd skolkontext. Syftet är att undersöka och gestalta hur två pedagoger på en skola för grundskolans senare år säger sig arbeta med och förhålla sig till elevernas identitetsskapande under de aktiviteter som de leder. Undersökningen har gjorts genom kvalitativa intervjuer som berört pedagogernas uppfattning av hur de arbetar med och förhåller sig till identitetsskapande. Därefter har vi tolkat och gestaltat innehållet i intervjuerna i panoramabilder som animerats till film. Estetik, genus, elever i årskurs sju och styrdokument är tydligt återkommande teman i intervjuerna. Undersökningen visar att våra informanter tycker sig arbeta med identitetsskapande och att arbetssätten som inrymmer identitetsskapande har mestadels estetisk form och ett innehåll som erbjuder rollprövande och/eller ställningstagande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Identitet
KME
Handle http://hdl.handle.net/2043/5523 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics