Lek i förskolan - barnskötares, pedagogers och rektorers medvetenhet om lekens betydelse

DSpace Repository

Lek i förskolan - barnskötares, pedagogers och rektorers medvetenhet om lekens betydelse

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lek i förskolan - barnskötares, pedagogers och rektorers medvetenhet om lekens betydelse
Author Arusell, Ann-Christin ; Sandahl, Monika
Date 2008
English abstract
Syftet med detta arbete var att undersöka medvetenheten och lekens betydelse hos personal i förskolan och om det finns en samsyn mellan personal och rektorer om lekens betydelse. Arbetet ger en översikt över tidigare forskning om lekens betydelse för barns utveckling och den delen avslutas med en del om lek som en specialpedagogisk metod. Med hjälp av intervjuer av personal och rektorer har vi undersökt förskolepersonals medvetenhet om lekens betydelse samt om det finns en samsyn mellan personal och rektorer om lekens betydelse. Vi har även undersökt om det finns skillnader mellan olika kommuner. Sammanfattningsvis pekar resultatet av vår undersökning på att rektorns inställning och medvetenhet om lekens betydelse har stor betydelse för hur mycket leken diskuteras och medvetandegörs i personalgruppen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förskola
lek
lekarbete
specialpedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/5529 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics