Social och emotionell träning i skolan. Nio pedagogers upplevelser

DSpace Repository

Social och emotionell träning i skolan. Nio pedagogers upplevelser

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Social och emotionell träning i skolan. Nio pedagogers upplevelser
Author Godsk, Anna ; Jönsson, Emma
Date 2008
Swedish abstract
Vi vill med detta arbete undersöka pedagogers syn och upplevelser av att arbeta med social och emotionell träning i skolan. Vi vill samtidigt urskilja nyttan med att arbeta med detta ämne i skolan och koppla detta till dagens skolpolitik och hur man kan använda sig av social och emotionell träning i arbetet med att skapa en bättre och tryggare skola. Vi har valt att intervjua nio pedagoger, på grundskolor i olika stadsdelar i Malmö, om deras upplevelser av att arbeta med social och emotionell träning. Vi ville jämföra våra intervjuer med den aktuella forskning som finns inom ämnet samt de styrdokument som den svenska skolan har att rätta sig efter. Vi har kommit fram till att pedagogernas uppfattningar av detta ämne är positiva och att det upplevs som ett bra redskap att använda sig av i skolan. Våra resultat överensstämmer väl med den aktuella forskning som vi har tagit del av. Social och emotionell träning, anser vi, skulle kunna vara ett medel för att komma till rätta med ordningsproblematiken i skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Emotionell intelligens
EQ
Livskunskap
Psykisk ohälsa
Skolpolitik
Social och emotionell träning
Handle http://hdl.handle.net/2043/5530 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics