Social och emotionell träning i skolan. Nio pedagogers upplevelser

DSpace Repository

Social och emotionell träning i skolan. Nio pedagogers upplevelser

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Godsk, Anna
dc.contributor.author Jönsson, Emma
dc.date.accessioned 2008-01-21T11:41:45Z
dc.date.available 2008-01-21T11:41:45Z
dc.date.issued 2008 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/5530
dc.description Vi vill med detta arbete undersöka pedagogers syn och upplevelser av att arbeta med social och emotionell träning i skolan. Vi vill samtidigt urskilja nyttan med att arbeta med detta ämne i skolan och koppla detta till dagens skolpolitik och hur man kan använda sig av social och emotionell träning i arbetet med att skapa en bättre och tryggare skola. Vi har valt att intervjua nio pedagoger, på grundskolor i olika stadsdelar i Malmö, om deras upplevelser av att arbeta med social och emotionell träning. Vi ville jämföra våra intervjuer med den aktuella forskning som finns inom ämnet samt de styrdokument som den svenska skolan har att rätta sig efter. Vi har kommit fram till att pedagogernas uppfattningar av detta ämne är positiva och att det upplevs som ett bra redskap att använda sig av i skolan. Våra resultat överensstämmer väl med den aktuella forskning som vi har tagit del av. Social och emotionell träning, anser vi, skulle kunna vara ett medel för att komma till rätta med ordningsproblematiken i skolan. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject Emotionell intelligens en
dc.subject EQ en
dc.subject Livskunskap en
dc.subject Psykisk ohälsa en
dc.subject Skolpolitik en
dc.subject Social och emotionell träning en
dc.title Social och emotionell träning i skolan. Nio pedagogers upplevelser en
dc.title.alternative Social and Emotional Learning in School. Nine teacher´s experiences. en
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: 90hp
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics