Flingor och gemenskap – Barns tankar om frukost

DSpace Repository

Flingor och gemenskap – Barns tankar om frukost

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Flingor och gemenskap – Barns tankar om frukost
Author Svensson, Catarina ; Törnkvist, Glen
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning är att beskriva de erfarenheter och berättelser om frukost som en särskild grupp elever bär med sig. Detta har vi gjort genom att lyfta specifika berättelser från elever som varit med i ett frukostprojekt. Eftersom vi ville komma åt elevernas egna tankar och uppfattningar om fenomenet frukost och frukostprojektet valde vi metoden kvalitativa intervjuer. Intervjuerna utfördes i tre grupper med tre till fem elever i varje. Den insamlade empirin i form av elevernas egna funderingar och berättelser visar på att de har en förståelse för den viktiga frukosten betydelse. Den visar även på att de inlärda frukostvanor eleverna fått med sig hemifrån är djupt förankrade och kan vara svåra att ändra på. Trots detta upplever vi att frukostprojektet varit en god metod för att förmedla och förankra kunskaper om förutsättningar för en god hälsa.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Erfarenheter
Frukost
Hälsa
Kulturarv
Handle http://hdl.handle.net/2043/5547 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics