Textilslöjd i ämnesintegrerat temaarbete

DSpace Repository

Textilslöjd i ämnesintegrerat temaarbete

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Textilslöjd i ämnesintegrerat temaarbete
Author Richter, Helene
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med mitt arbete har varit att undersöka hur textilläraren kan arbeta tematiskt tillsammans med andra lärare på sin skola. Jag har använt mig av den kvalitativa forskningsmetoden och genomfört intervjuer. Sex lärare har intervjuats på kommunala såsom privata grundskolor. Underökningen omfattar elever i åk 5-6. Mitt resultat visar sex olika exempel på hur ett ämnesintegrerat temaarbete kan utföras. Av detta har jag dragit slutsatsen att vad som ligger bakom de stora skillnaderna vid planering och utförande är skolans organisation och tradition samt lärarnas inställning och tidigare erfarenheter av ämnesintegrerat temaarbete. Efter min undersökning så kunde jag också dra slutsatsen till att en god planering var av stor vikt för att genomförandet skulle vara till belåtenhet hos alla parter; lärarna och eleverna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject textilslöjd
ämnesintegration
temaarbete
ämnesövergripande
temaundervisning.
Handle http://hdl.handle.net/2043/5551 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics