Manliga pedagoger, var är ni?

DSpace Repository

Manliga pedagoger, var är ni?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Manliga pedagoger, var är ni?
Author Jönsson, Maria ; Nyström, Linda
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med vår studie är att undersöka manliga elevers och studie – och yrkesvägledares uppfattning om anledningar till och orsaker kring det låga antalet manliga sökande till Barn – och fritidsprogrammet. Inför vår studie funderade vi på olika metoder men valde att göra intervjuer med sju pojkar som går på Barn- och fritidsprogrammet och med fyra studie- och yrkesvägledare på olika högstadieskolor. Vi gjorde även en litteraturstudie för att se vad som tidigare skrivits i ämnet. Genom sammanställande av intervjuerna och vår litteraturstudie har vi försökt beskriva vilka anledningar och orsaker det finns till att antalet manliga sökande till Barn- och fritidsprogrammet är så få. Sammanfattningsvis tyder resultaten på att pojkarna upplever den information de får angående sitt gymnasieval som bristfällig. Vår reflektion kring detta slutar vid frågan; kan ungdomarna ta till sig den information de får? Vidare kan vi konstatera att våra intervjupersoner tycker att ett namnbyte och en tydligare struktur på programmet är att föredra.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Barn - och fritidsprogrammet
genus
namnbyte
pojkar
yrkesval
Handle http://hdl.handle.net/2043/5564 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics