Bedömning och samverkan vid arbetsplatsförlagd utbildning

DSpace Repository

Bedömning och samverkan vid arbetsplatsförlagd utbildning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bedömning och samverkan vid arbetsplatsförlagd utbildning
Author Jernberg, Frank
Date 2008
Swedish abstract
Med beaktande av den betydelse som den praktiska kunskapen har och den vikt man lägger vid den samverkan som sker mellan skola och arbetsliv har följande studie gjorts. Inom det nationella Hotell- och restaurangprogrammet är yrkesämnena till stor del förlagda på det som benämns APU-tid (arbetsplatsförlagd utbildningstid). Det har genomförts ett antal intervjuer med yrkeslärare och APU-handledare i syfte att ta reda på hur bedömningen utförs av elevernas insats under deras APU. Det har också undersökts hur den samverkan som sker mellan skolor och handledare på APU-platserna fungerar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Arbetsplatsförlagd utbildning
bedömning
handledare
samverkan
Handle http://hdl.handle.net/2043/5566 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics