Musik i förskolan - ett medvetet redskap för barns utveckling?

DSpace Repository

Musik i förskolan - ett medvetet redskap för barns utveckling?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Musik i förskolan - ett medvetet redskap för barns utveckling?
Author Beckman, Katarina ; Nilsson, Petra
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med vår C-uppsats är att undersöka musikens betydelse för förskolebarnens språkliga och motoriska utveckling. Vårt empiriska material har vi fått fram genom intervjuer med lärare på förskolor med musikprofil i Malmö och New York. Vi ville ta reda på vilken betydelse pedagogerna anser att musiken har för förskolebarnens språkliga och motoriska utveckling, hur de använder musiken i sitt arbete, samt i vilket syfte. Vi ville även undersöka om det finns några skillnader i hur förskolepedagoger ser på och arbetar med musik i Malmö och New York. Sammanfattningsvis pekar våra resultat på att musik har stor betydelse för barnens utveckling såväl språkligt som motoriskt. Under intervjuerna framkom att pedagogerna medvetet använder musiken både som medel och metod för att stimulera utvecklingen av såväl språk som motorik. En tydlig skillnad är att man på förskolorna i New York verkar använda musiken mer resultatinriktat medan förskolorna i Malmö använder musik i sångsamlingar och fokuserar på det glädje- och lustfyllda i musiken.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förskola
musik
motorisk utveckling
språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/5567 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics