Elevstrategier vid text-, hör- och ordförståelse i franska/Pupils' strategies for understanding of texts, listening comprehension and word comprehension in French

DSpace Repository

Elevstrategier vid text-, hör- och ordförståelse i franska/Pupils' strategies for understanding of texts, listening comprehension and word comprehension in French

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevstrategier vid text-, hör- och ordförståelse i franska/Pupils' strategies for understanding of texts, listening comprehension and word comprehension in French
Author Pettersson, Jacob
Date 2008
Swedish abstract
Detta examensarbete syftar till att undersöka vilka strategier elever använder sig av vid text-, hör- och ordförståelse i franska. Jag har genom undervisningsförsök och elevenkäter undersökt vilka strategier elever i en niondeklass har när de arbetar med ovanstående moment där uppgifterna är hämtade utanför den ordinarie läroboken. Jag har därutöver intervjuat lärare på den skola jag gjort mina undervisningsförsök för att se om de ger eleverna strategier för arbete kring text-, hör- och ordförståelse. Projektet STRIMS och Tornbergs forskningsresultat har givit mig inspiration till arbetet. Eleverna använde sig huvudsakligen av framgångsrika strategier när de tog sig an de olika uppgifterna. De framgångsrika strategier eleverna i huvudsak använde sig av var att de drog slutsatser utifrån kontexten, de använde sina kunskaper i andra språk samt att de utbytte tankar och idéer vid samarbete i par eller i grupp.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Franska, grundskolan, inlärningsstrategier, top-down, bottom-up
Handle http://hdl.handle.net/2043/5568 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics