Smärta och rörelsenedsättning vid reumatoid artrit

DSpace Repository

Smärta och rörelsenedsättning vid reumatoid artrit

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Smärta och rörelsenedsättning vid reumatoid artrit
Author Rosborn, Anne ; Åkesson, Caroline
Date 2008
English abstract
The aim of this study was to investigate how adults with Rheumatoid Arthritis experience and the impact of the pain and the functional disability related to the disease. The method used was a literature review, inspired by Goodman’s seven steps. The ground work of the results is 11 scientific articles. At first the articles were checked by using a modified protocol by Willman et al. After that a modified protocol by Hellzén et al were used. The results are presented under five themes. They describe how people experience the pain and functional disability, impact of daily life, experience of interdependence, the psychical impact and the difficulty in planning the future. This result can increase the nurse knowledge in how the disease affects the person with Rheumatoid Arthritis. The expectation is to create a deeper understanding which can lead to a proper confrontation and a good nursing care.
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att undersöka hur vuxna personer med reumatoid artrit upplever och påverkas av den sjukdomsrelaterade smärtan och rörelsenedsättningen. Metoden som användes var en litteraturstudie, vilken inspirerats av Goodmans sju steg. Resultatets underlag är 11 vetenskapliga artiklar. Dessa granskades först efter modifierade protokoll av Willman m fl, därefter av ett modifierat protokoll av Hellzén m fl. Resultatet presenteras under fem teman. De beskriver hur personerna upplever smärtan och rörelsenedsättningen, påverkas i det dagliga livet, upplever beroende av andra, hur de påverkas psykiskt samt svårigheter i att kunna planera framtiden. Detta resultat kan öka en sjuksköterskas insikt i hur sjukdomen påverkar den drabbade. Förhoppningen är att skapa en djupare förståelse som kan leda till lämpligt bemötande och god omvårdnad.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject reumatoid artrit
smärta
rörelsenedsättning
upplevelse
påverkan
Handle http://hdl.handle.net/2043/5570 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics