Smärta och rörelsenedsättning vid reumatoid artrit

DSpace Repository

Smärta och rörelsenedsättning vid reumatoid artrit

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Rosborn, Anne
dc.contributor.author Åkesson, Caroline
dc.date.accessioned 2008-01-25T09:11:07Z
dc.date.available 2008-01-25T09:11:07Z
dc.date.issued 2008 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/5570
dc.description Syftet med denna studie var att undersöka hur vuxna personer med reumatoid artrit upplever och påverkas av den sjukdomsrelaterade smärtan och rörelsenedsättningen. Metoden som användes var en litteraturstudie, vilken inspirerats av Goodmans sju steg. Resultatets underlag är 11 vetenskapliga artiklar. Dessa granskades först efter modifierade protokoll av Willman m fl, därefter av ett modifierat protokoll av Hellzén m fl. Resultatet presenteras under fem teman. De beskriver hur personerna upplever smärtan och rörelsenedsättningen, påverkas i det dagliga livet, upplever beroende av andra, hur de påverkas psykiskt samt svårigheter i att kunna planera framtiden. Detta resultat kan öka en sjuksköterskas insikt i hur sjukdomen påverkar den drabbade. Förhoppningen är att skapa en djupare förståelse som kan leda till lämpligt bemötande och god omvårdnad. en
dc.description.abstract The aim of this study was to investigate how adults with Rheumatoid Arthritis experience and the impact of the pain and the functional disability related to the disease. The method used was a literature review, inspired by Goodman’s seven steps. The ground work of the results is 11 scientific articles. At first the articles were checked by using a modified protocol by Willman et al. After that a modified protocol by Hellzén et al were used. The results are presented under five themes. They describe how people experience the pain and functional disability, impact of daily life, experience of interdependence, the psychical impact and the difficulty in planning the future. This result can increase the nurse knowledge in how the disease affects the person with Rheumatoid Arthritis. The expectation is to create a deeper understanding which can lead to a proper confrontation and a good nursing care. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject reumatoid artrit en
dc.subject smärta en
dc.subject rörelsenedsättning en
dc.subject upplevelse en
dc.subject påverkan en
dc.title Smärta och rörelsenedsättning vid reumatoid artrit en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok Medicine en
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Sjuksköterskeutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics