Vem leder - sjuksköterskans arbetsledaransvar i ett omvårdnadsteam

DSpace Repository

Vem leder - sjuksköterskans arbetsledaransvar i ett omvårdnadsteam

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vem leder - sjuksköterskans arbetsledaransvar i ett omvårdnadsteam
Author Hellberg Eriksson, Maria ; Salomonsson, Jeanette
Date 2008
English abstract
The purpose of this study was to describe the nurse´s work leading responsebility in a care team through her own perspective including difficulties and challenges connected with the assignment. Earlier research which examines nurses´ own evaluation of work leading responsibility is limited. Five semi-structured interviews with nurses have been carried out in a general ward in a hospital in southern Sweden. Verbatim transcripts were produced. These transcripts were analysed with help of Burnard´s content analysis (1991). The results of this study fall into five main categories: Work leading role in relation to patient care, Communication responsibility, Group leading work, Adjustability and control, Difficulties and challenges.
Swedish abstract
Syftet med den här studien är att beskriva sjuksköterskans arbetsledaransvar i ett omvårdnadsteam sett ur hennes eget perspektiv samt vilka otydligheter/svårigheter som kan vara förknippat med detta. Tidigare forskning som speglar sjuksköterskans egen syn på arbetsledaransvaret är begränsad. Fem semi-strukturerade intervjuer med sjuksköterskor genomfördes på en somatisk avdelning på ett sjukhus i södra Sverige. Dessa transkriberades sedan ordagrant. Det transkriberade materialet analyserades med hjälp av Burnards innehållsanalys (1991). Resultatet mynnade ut i fem huvudkategorier; arbetsledaransvar kring patientomvårdnad, sjuksköterskans kommunikativa ansvar, teamarbete, anpassning/kontroll samt svårigheter/otydligheter.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Empirisk
Intervju
Arbetsledaransvar
Otydligheter/svårigheter
Sjuksköterska
Innehållsanalys
Handle http://hdl.handle.net/2043/5573 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics