Att förhindra aspirationspneumoni hos patienter med stroke och dysfagi

DSpace Repository

Att förhindra aspirationspneumoni hos patienter med stroke och dysfagi

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att förhindra aspirationspneumoni hos patienter med stroke och dysfagi
Author Jacobs, Julia ; Vuoristo, Ramona
Date 2008
English abstract
Aspirationpneumonia is a common complication on persons with cerebrovascular disorder and dysphagia. Nursing interventions such as judgement of a patients swallowingfunction should be done early and can be carried out in different ways. The aim of this literaturestudy is to review scientific literature in order to describe nursing interventions to prevent aspirationpeumonia on patients with cerebrovascular disorder and dysphagia. Goodmans design was used as an inspirational model for systematic compile of available literature. The critical review ended with eleven articles that contained such quality to include them in the final results. The result shows that swallowingexamination, observation of symptoms, feedingtechnique, diet-recommandations and probefeeding are nursing interventions to prevent aspiration at dysphagia and cerebrovascular disorder.
Swedish abstract
Aspirationspneumoni är en vanligt förekommande komplikation hos personer med stroke och dysfagi. Omvårdnadsåtgärder som bedömning av patientens sväljningsfunktion bör utföras tidigt och kan genomföras på olika sätt. Syftet med denna litteraturstudie är att granska vetenskaplig litteratur för att beskriva omvårdnadsåtgärder som kan förebygga aspirationspneumoni hos patienter med stroke och dysfagi. Goodmans modell användes som inspirerande modell för att strukturerat sammanställa tillgänglig litteratur. Efter granskning enligt protokoll ansågs elva artiklar innehålla sådan kvalitet att de kunde ingå i sammanställningen. Resultatet visar att sväljundersökning, observation av symtom, matningsteknik, kostrekommendationer och sondmatning är åtgärder som sjuksköterskan kan använda för att förhindra aspirationspneumoni vid dysfagi och stroke.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Lunginflammation
Sjuksköterska
Stroke
Sväljningssvårigheter
Handle http://hdl.handle.net/2043/5574 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics